Koło astronomiczne

Program Koła Astronomicznego przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych fizyką i astronomią. Zajęcia koła astronomicznego umożliwiają uczniom poszerzanie wiadomości z fizyki i astronomii, rozwijają pamięć, wyobraźnię, logiczne myślenie, spostrzegawczość, uczą pracy w zespole. Uczniowie posługują się mapami nieba, materiałami przygotowanymi z Internetu, encyklopediami oraz samodzielną obserwacją nieba. Wykorzystywane na zajęciach formy pracy z uczniami, zwiększają aktywność i samodzielność ucznia. Praca ucznia polega na działaniu, doświadczaniu oraz gromadzeniu informacji. Stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych pozwala rozbudzić w uczniach aktywność poznawczą. Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.

 W roku szkolnym 2021/2022 koło astronomiczne zawieszone.

Opiekunowie koła astronomicznego
Konrad Logiński
Mariusz Szymaniuk
———————————————————————————————————————————

Popatrzcie z nami w gwiazdy!!!
Dzięki uprzejmości firmy DELTA OPTICAL
Największe teleskopy
Najmocniejsze mikroskopy
Wszechświat i mikroświat na własne oczy!