Grupa X

Monika Peszyńska mail. peszynska.m@jedrus.net

Dorota Niedźwiecka mail. niedzwiecka.d@jedrus.net