MATERIAŁY ARCHIWUM III TYDZIEŃ 06.04.2020-08.04.2020

Klasa II – Wychowawca K. Komorzycka mail. komorzycka.k@jedrus.net

Klasa III – Wychowawca A. Cacko mail. cacko.a@jedrus.net

Klasa IVA – Wychowawca A. Janaszek mail. janaszek.a@jedrus.net

Klasa IVB – Wychowawca A. Gola mail. gola.a@jedrus.net

Klasa VA – Wychowawca J. Cedrowicz mail. cedrowicz.j@jedrus.net

Klasa VB – Wychowawca A. Jasinowicz mail. jasinowicz.b@jedrus.net

Klasa VIA – Wychowawca G. Mazek mail. mazek.g@jedrus.net

Klasa VIB – Wychowawca A. Kowalczyk mail. kowalczyk.a@jedrus.net

Klasa VIIA – Wychowawca E. Łukaszewska mail. lukaszewska.e@jedrus.net

Klasa VIIB – Wychowawca M. Brauła mail. braula.m@jedrus.net

Klasa VIIIA – Wychowawca M. Zawada mail. zawada.m@jedrus.net

Klasa VIIIB – Wychowawca A. Galas mail. galas.a@jedrus.net