Wrzesień 1 2015

Kadra

KADRA JĘDRUSIOWA

NASI SPECJALIŚCI:

– psycholodzy

– pedagodzy

– reedukatorzy

– logopedzi

– 15 nauczycieli

– 20 wychowawców

Wszyscy z wyższym, specjalistycznym przygotowaniem pedagogicznym, studiami podyplomowymi i różnymi formami doskonalenia zawodowego.

KADRA JĘDRUSIOWA JEST:

zgrana, zaangażowana i odpowiedzialna

– gotowa na partnerskie relacje z dziećmi

– fachowa ( studia podyplomowe,specjalistyczne szkolenia )

– wyrazista ( osobowość, wartości, zainteresowania )

– otwarta i autentyczna

– działająca zespołowo

WYKAZ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH MOS „JĘDRUŚ”

NA DZIEŃ 1 września 2015 r.

1 Łukaszewski Cezary Dyrektor
2 Miazek Małgorzata W/ce Dyrektor do spraw edukacyjnych
3 Marusińska Marzena W/ce Dyrektor do spraw Wychowania
4 Chomiczewska Elżbieta Psycholog
5 Rudnicki Sebastian Pedagog
6 Jaczewska Grażyna Pedagog
7 Cygan Izabela Logopeda
8 Rudzińska Bernadeta Język Polski, Reedukacja
9 Konowrocka Daniela Język Polski
10 Brauła Małgorzata Matematyka
11 Mazek Grażyna Matematyka, Edukacja Wczesnoszkolna
12 Zawada Małgorzata Historia, Wychowanie Fizyczne
13 Gola Alina Przyroda
14 Płatek Małgorzata Język Angielski, Reedukacja
15 Kowalczyk Anna Język Angielski
16 Kurczewska Marianna Edukacja Wczesnoszkolna
17 Komorzycka Kinga Edukacja Wczesnoszkolna
18 Parzyszek Halina Muzyka, Plastyka
19 Kolbicz Gajda Urszula Informatyka
20 Jasinowicz Bernarda Religia
21 Galas Anna Język Polski
22 Łukaszewska Elżbieta Wychowanie Fizyczne
23 Kostyra-Sztajnykier Katarzyna Reedukacja
24 Trzpil Bożena Reedukacja
25 Romańska Apolonia Reedukacja
26 Łodkowska Wanda Reedukacja
27 Wiercińska Grażyna Biblioteka
28 Cygan Izabela Logopeda
29 Rudzińska Bernadeta Reedukacja
30 Czamara Grażyna Reedukacja
31 Cacko Agnieszka Wychowawca
32 Kusiak Danuta Wychowawca
33 Szczygielska Monika Wychowawca
34 Szymaniuk Mariusz Wychowawca
35 Grabowska Magdalena Wychowawca
36 Floras-Stachowicz Antonina Wychowawca
37 Dziewa-Ostrowska Diana Wychowawca
38 Dziubek Emil Wychowawca
39 Marczuk Mariola Wychowawca
40 Falba Karolina Wychowawca
41 Kapel Aleksandra Wychowawca
42 Mariusz Średnicki Wychowawca
43 Smoleńska Małgorzata Wychowawca
44 Sulowski Jakub Wychowawca
45 Wojtaś Agata Wychowawca
46 Rudnicka Katarzyna Wychowawca
47 Kurach Krzysztof Wychowawca
48 Logiński Konrad Wychowawca
49 Pólkowska Izabela Wychowawca
50 Logińska Agata Wychowawca
51 Kabala Renata Wychowawca
52 Kuchniewska Beata Nauczyciel wspomagający
53 Kobza Wanda Nauczyciel wspomagający

WYKAZ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH W MOS „JĘDRUŚ”

NA DZIEŃ 1 września 2015 r.

1 Trocha Krystyna Sekretariat
2 Barburski Krzysztof Kierownik Gospodarczy
3 Urbańska Monika Pracownik Socjalny
4 Jarząbek Magda Specjalista do spraw księgowości
5 Oleksiak Bożena Magazyny
6 Bąbel Mariola Błysk w Jędrusiu
7 Kubicka Małgorzata Błysk w Jędrusiu
8 Urbańska Grażyna Pielęgniarka
9 Kwiatkowska Bożena Kuchnia
10 Radomska Jadwiga Kuchnia
11 Głowienko Anna Kuchnia
12 Kluczyk Halina Kuchnia
13 Łysiak Stanisława Kuchnia
14 Trybuch Bogdan Złota Rączka
15 Ćmoch Andrzej Złota Rączka
16 Szaja Alojzy Kierowca
17 Świderski Janusz Złota Rączka
18 Flisek Bernarda Pralnia
19 Zych Joanna Czuwanie nad snem
20 Wiola Stawikowska Błysk w Jędusiu
21 Konarzewska Agnieszka Błysk w Jędusiu
22 Krupka Zbigniew Złota Rączka
23 Trybuch Grażyna Specjalista do spraw administracji