Ważne informacje

post details top
kwi 17th, 2013
post details top
Ważne informacje

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

w MOS „Jędruś”

Uroczysta Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

 Parafia św. Jana Chrzciciela w Michalinie

godz. 9:00

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”

godz 10:00

 

 

 

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA

DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII „JĘDRUŚ”

1.Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do MOS „Jędruś” mają dzieci z powiatu otwockiego. W drugiej kolejności dzieci z Warszawy i okolic.

2.Wpisanie dziecka na listę oczekujących (bez gwarancji przyjęcia !!!)

3.Rodzice, lub opiekunowie muszą jak najszybciej złożyć kompletu dokumentów w Wydziale Edukacji właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka ( powiat otwocki w Oświacie Powiatowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 )

4.Wymagane dokumenty:

·Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęcie dziecka do MOS „Jędruś”.

·Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną właściwą miejscu zamieszkania dziecka.

·Opinia o dziecku ze szkoły, do której aktualnie uczęszcza (napisana przez pedagoga, psychologa lub wychowawcę klasy)

·Odpis aktu urodzenia

·Poświadczenie zameldowania

·PESEL dziecka

Dokumenty, które można złożyć po zakończeniu roku szkolnego:

·Odpis arkusza ocen

·Zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym (RMUA, ZCZA)

·Dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia ucznia, wypisy szpitalne..)

·Zaświadczenie o dochodach

5.Zgodnie ze Statutem MOS „Jędruś”, do Ośrodka nie są przyjmowane dzieci przewlekle chore, psychicznie chore i z uzależnieniami.

Rok szkolny 2012/2013

                            „Jędruś” w Lennestadt

 Dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” wybierają się w maju do Niemiec. Gościć ich będzie zaprzyjaźniona szkoła w Lennestadt. Jest to już czwarta wzajemna wizyta, która corocznie podsumowuje współpracę. Dziesięcioro dzieci pod opieką nauczycieli z naszej placówki będzie zwiedzało piękne tereny Nadrenii Północnej – Westfalii, poznawało specyfikę specjalnego szkolnictwa niemieckiego i nawiązywało kontakty z rówieśnikami. Wymiana między naszymi szkołami nie nie mogłaby się odbywać bez znaczącego, finansowego wsparcia przez Fundację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie, której w tym miejscu, w imieniu naszych dzieci, chcemy serdecznie podziękować.

Comments are closed.

Akty prawne