Egzamin uczniów klas ósmych

Drodzy rodzice na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

  1. Informacje o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019.
  2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne.
  3. Arkusze egzaminu próbnego.
  4. Zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych.
  5. Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019/2020.

Na stronie www.oke.waw.pl prosimy o zapoznanie się z:

  1. Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021 – Egzamin ósmoklasisty.
  2. Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku.
  3. Komunikatorem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.