Terapia pedagogiczna

Bożena Trzpil mail. trzpil.b@jedrus.net

Katarzyna Kostyra mail. kostyra.k@jedrus.net

Bernadeta Rudzińska mail. filipek.b@jedrus.net

Halina Romańska mail. romanska.a@jedrus.net

Małgorzata Miazek mail. miazek.m@jedrus.net

Małgorzata Płatek mail. platek.m@jedrus.net

Agnieszka Cacko mail. cacko.a@jedrus.net