Rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.737) oraz § 76 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji NarodowejContinue reading

W piękny, słoneczny, czerwcowy dzień, w naszej szkole zapanowała radosna atmosfera zabawy. 6 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieżydoContinue reading

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza komunia święta – uroczystość katolicka, w której podczas mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciałoContinue reading

Dzień Dziecka :)

Międzynarodowy Dzień Dziecka  – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych wContinue reading

DROGIE MAMY!!!W tym pięknym dniu, jakim jest Dzień Matki składamy najserdeczniejsze życzenia, długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień, samych cudownychContinue reading

14,15,16 Maj

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI! Przed Wami niezwykle ważny moment – egzamin ósmoklasisty, który sprawdzi wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole podstawowej. Życzymy, aby uzyskane wynikiContinue reading