Koło ceramiczne

Tworzenie ceramiki to sztuka bardzo stara, w Polsce znana od 7,5 tysiąca lat. Nasi uczniowie mają okazję poznać tajniki tej sztuki. Oprócz technicznej strony można poszerzyć wiedzę o tym, czym różni się glina od mas ceramicznych, czy też garncarstwo od ceramiki, jak należy wygniatać i tworzyć różnorodne kształty w ceramice, nadawać im piękną strukturę i ciekawe kolory. Na zajęciach ceramicznych będzie można poznać cały proces tworzenia ceramicznych kształtów z różnorodnych mas poprzez:
– modelowanie techniką wygniatania,
– lepienie z wałeczków,
– tworzenie różnorodnych form z płatów gliny z wykorzystaniem reliefów wklęsłych i wypukłych, jak również form ażurowych,
– wylepianie i tworzenie z form gipsowych,
– toczenie na kole garncarskim.

Spotkania koła ceramicznego odbywają się;
poniedziałek – 14:00 – 15:30
wtorek – 8:00 – 9:30
Osoba opiekująca się kołem ceramicznym
Mariola Marczuk