Przyjaciele Jędrusia

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”

Jan Paweł II

Dyrekcja, Nauczyciele, Wychowawcy oraz Uczniowie serdecznie dziękują za okazaną pomoc i życzliwość. Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Głęboko wierzymy, że okazywana nam siła serca będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dzieci. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że możemy liczyć na osoby, które zawsze są gotowe, aby nieść pomoc innym!!!