Kontakt

MOS „Jędruś”

Wpłat za żywienie proszę dokonywać na konto o nr:

ul. Główna 10
05-410, Józefów
tel: 22 789-41-48,
22 789-41-14
fax: 22 789-18-97
NIP: 532-14-34-816

46 8023 0009 2001 0009 8560 1003

w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka

Administrator strony:

administrator@jedrus.net