Koło plastyczne

Dzieciństwo, to czas spontanicznego działania dziecka, twórczość plastyczna jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają je do dalszej zabawy zarówno formą i barwą, a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Aby wyjść temu naprzeciw trzeba zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak aby dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to, czerpanie radości z obcowania ze sztuką, oraz ze światem barw, faktur, przedmiotów przyrody ożywionej i nieożywionej. Udział dziecka w zajęciach koła plastycznego z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka a w szczególności pozwoli dzieciom przejawiającym uzdolnienia plastyczne rozwijać talent i podnosić samoocenę. Zajęcia plastyczne mają bawić i jednocześnie pełnić rolę terapeutyczna, szczególnie w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz doskonalić koordynację wzrokowo-ruchowa

 W roku szkolnym 2023/2024 Koło zawieszone. 
Osoba opiekująca się kołem plastycznym Agata Logińska