Koło plastyczne

Dzieciństwo, to czas spontanicznego działania dziecka, twórczość plastyczna jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają je do dalszej zabawy zarówno formą i barwą, a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Aby wyjść temu naprzeciw trzeba zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak aby dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to, czerpanie radości z obcowania ze sztuką, oraz ze światem barw, faktur, przedmiotów przyrody ożywionej i nieożywionej. Udział dziecka w zajęciach koła plastycznego z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka a w szczególności pozwoli dzieciom przejawiającym uzdolnienia plastyczne rozwijać talent i podnosić samoocenę.

Spotkania koła plastycznego odbywają się w każdy poniedziałek
w godzinach 12:00 – 14:00
Osoba opiekująca się kołem plastycznym
Agata Logińska