BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa szkoły: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” E-mail mos@jedrus.net

Adres: ul. Główna 10

05-410 Józefów

Telefony:

22 789-41-48,
22 789-41-14
fax: 22 789-18-97

NIP: 532-14-34-816