Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczeń NNW w MOS „Jędruś”

Poniżej znajdziecie Państwo ogólne warunki ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w MOS „Jędruś”. Administratorem danych osobowych osób ubezpieczonych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22.

W bieżącym roku szkolnym składka wynosi 45zł .  Z uwagi na konieczność podpisania oświadczenia, rodzic zobowiązany jest  dokonać wpłaty osobiście.

Szczegółowe informacje i regulamin ubezpieczenia znajdują się pod tym linkiem   http://www.interrisk.pl