Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczeń NNW w MOS „Jędruś”

Poniżej znajdziecie Państwo ogólne warunki ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w MOS „Jędruś”. Administratorem danych osobowych osób ubezpieczonych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22.

W bieżącym roku szkolnym składka wynosi 45zł .  Z uwagi na konieczność podpisania oświadczenia, rodzic zobowiązany jest  dokonać wpłaty osobiście.

Szczegółowe informacje i regulamin ubezpieczenia znajdują się pod tym linkiem.

  – Zgłaszanie szkody:    

  telefonicznie  22 212 20 12     Polisa EDU-A/P numer …………

                            22 575 25 25

  lub      http://www.interrisk.pl         ( kafelek: zgłoś szkodę )          

       

lub      korespondencyjnie:        Interrisk T.U. S.A

                                                         Przegroda Pocztowa 3334

                                                         40-610 Katowice