Cyfrowy Obywatel

Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie to projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś”, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Koncentrujemy się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych czyli media literacy – uznawanych za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w. Podopieczni Ośrodka to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych.

Cyfrowy obywatel i cyfrowa obywatelka świadomie budują swój wizerunek w Internecie, efektywnie się w nim komunikują, unikają cyberpułapek, krytycznie korzystają z zasobów nowych technologii i obsługują narzędzia oraz sprzęt służący do przygotowywania materiałów zamieszczanych w Sieci.

 Od stycznia 2022 roku do lipca 2023 roku odbywa się:

• 112 godzin zajęć warsztatowych i 40 godzin doradztwa dla młodzieży z MOS „Jędruś”;

• 30 godzin zajęć i spotkań dla rodziców wychowanków – dostęp do webinarów, spotkań i doradztwa;

• 24 godziny webinarów i szkoleń dla kadry pedagogicznej.

www.wymiataminternet.pl

www.facebook.com/WymiatamInternet