Warcaby

Warcaby gra towarzyska o walorach edukacyjnych, która rozwija inteligencje, zdolności twórcze, logiczne myślenie, wycisza, mobilizuje do koncentracji uwagi. Współzawodnictwo uczy dzieci nabywania umiejętności taktycznego przewidywania następstw, tworzenia strategii oraz radzenia sobie z porażką. 8 czerwca odbyła się pierwsza edycja turnieju o tytuł mistrza i wice mistrza gry w warcaby. Konkurs miał na celu przede wszystkim popularyzację zabawowej formy spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę oraz rozwijania umiejętności przestrzegania zasad i radzenia sobie z wygraną i porażką. Konkurs skierowany był do wszystkich chętnych dzieciaków. Zgłosiły się 24–osoby. Przed przystąpieniem do gry zawodnicy zostali zapoznani z regułami konkursu oraz tabelą rozgrywek warcabowych w systemie pucharowym. Pomimo naturalnego współzawodnictwa i narastających emocji, rozgrywki warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Wyniki:

I Miejsce – Hubert gr IV

II Miejsce – Piotr gr II

III Miejsce – Dominik gr V

GRATULUJEMY 🙂