Spotkanie dla 7 i 8 klas – Patriotyzm we współczesnym świecie.