Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”

w Józefowie składa wszystkim uczniom,

nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi

najserdeczniejsze życzenia zdrowia

szczęścia i radości, samych słonecznych dni

oraz sukcesów w życiu prywatnym

i zawodowym, aby ten wyjątkowy czas był

pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania

w gronie najbliższych upływały w miłym

wiosennym nastroju.

Życzy Dyrekcja

MOS „Jędruś”