Azyl pod Psim Aniołem

Głównym celem takich wyjść jest, kształtowanie empatii u dzieci, uwrażliwienie na krzywdę bezdomnych zwierząt oraz zwrócenie uwagi na konieczność niesienia im pomocy. Do zadań wychowawców organizujących wyjście należy  pokazanie wychowankom, jak bardzo ważne jest branie odpowiedzialności za posiadane zwierząt.