Rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.737) oraz § 76 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872 z późn. Zm.)

Wysokości stawki żywieniowej za posiłki spożywane w stołówce Ośrodka od 01 września 2024 r.

Stawka żywieniowa dla uczniów 25,00 zł.

I śniadanie – 3,50 zł

II śniadanie – 2,75 zł

Obiad – 12,50 zł

Podwieczorek – 2,75 zł

Kolacja – 3,50 zł

Opłaty za wyżywienie wnoszone będą na rachunek bankowy dochodów na wydzielonym rachunku

Na konto: 46 8023 0009 2001 0009 8560 1003