Informacja o dniu wolnym!!!

Informujemy, że dzień 11 Listopada 2019r jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Prosimy o przywożenie dzieci do Ośrodka w dniu 12 Listopada