Informacja dla rodziców

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” uprzejmie informuje, iż przerwa świąteczna oraz dodatkowe dni wolne rozpoczynają się od poniedziałku 23 grudnia 2019roku. i trwają do 6 stycznia 2020roku. Prosimy o przywożenie dzieci 7 stycznia 2020 roku

Dyrektor

Marzena Marusińska