Zawieszenie zajęć

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” od dnia 16.03.2020r. do dnia 25.03.2020r

Dyrektor

Marzena Marusińska

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 16 marca do 25 marca 2020r w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

20200313_162555