UWAGA! Zawieszenie zajęć

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego Nr CLXXXII/83/20 z dnia 25 marca 2020r. odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” od dnia 26.03.2020r. do 10.04.2020r

Dyrektor

Marzena Marusińska