Informator MEN

Szanowne Grono Pedagogiczne
W Informatorze znajdą państwo najważniejsze działania i projekty realizowane w ostatnich latach na rzecz cyfryzacji edukacji oraz upowszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanym załącznikiem.