Dzień Edukacji Narodowej

Bukiet kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych oraz Pracownicy Oświaty.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne życzenia pomyślności, a także wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za pedagogiczny trud, serce i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Życzę Państwu, aby umiejętność budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska przyniosła efekty i satysfakcję w odpowiedzialnej pracy nauczyciela i wychowawcy.

Dyrektor
Marzena Marusińska