Dzień Dziecka :)

Międzynarodowy Dzień Dziecka  – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich, w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Oczywiście DZIEŃ DZIECKA to święto wszystkich dzieci, nie tylko tych małych, ale również tych dorosłych.