HARMONOGRAM SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA ABSOLWENTÓW MOS „ JĘDRUŚ”

  1. 9 LIPCA2021 GODZINA 10.00 – 12.00 ODBIÓR ZASWIADCZEŃ OKE Z EGZAMINU
  • 9 LIPCA 2021 – 14 LIPCA 2021  (DO GODZINY 15.00) – ZŁOŻENIE KOPII ZAŚWIADCZENIA OKE Z EGZAMINU W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU.
  • 22 LIPCA2021  – WYNIKI ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY – SPRAWDZAMY W SYSTEMIE

SZKOŁY W OTWOCKU POD ARESEM – https://otwock.edu.com.pl

SZKOŁY W WARSZAWIE POD ADRESEM – https://warszawa.edu.com.pl

SZKOŁY MIŃSK MAZOWIECKI PO ADRESEM – https://minskmazowiecki.edu.com.pl

DO SYSTEMU LOGUJEMY SIĘ POPRZEZ LOGIN I HASŁO, KTÓRE NADALIŚMY PODCZAS REJESTRACJI W SZKOLE.

  • 23 LIPCA 2021   – 30 LIPCA 2021  POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA  DO SZKOŁY POPRZEZ ZŁOŻENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA OKE Z EGZAMINU.

Dyrektor

Marzena Marusińska