Regulamin

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” zwraca się z prośbą o zapoznanie się z procedurami przebywania ucznia w szkole w trakcie trwania pandemii Covid-19

Dyrektor

Marzena Marusińska