Informacje o szczepieniach dzieci.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 14 czerwca 2021 r.

Państwo

Rodzice uczniów szkół i placówek województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

maleją dzienne statystyki osób zakażonych koronawirusem w Polsce.  Wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, systematycznie znoszone są obostrzenia w sferze życia społecznego i ekonomicznego. Dlatego tak ważne jest, aby jak największa populacja osób się zaszczepiła.

Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w akcję szczepień swoich dzieci. Od 7 czerwca 2021 r. wszystkie dzieci od 12 roku życia można rejestrować do szczepienia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Proces szczepienia dziecka, z uwagi na jego wiek, musi odbywać się przy udziale rodzica i obejmuje:

  • wyrażenie zgody rodzica na szczepienia dziecka,
  • wypełnienie Kwestionariusza  wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID – 19 (przed wizytą w punkcie szczepień),  kwalifikację lekarza  szczepienie.

Zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów dzieci, wspólnych rodzinnych urlopów oraz  zintensyfikowanych kontaktów społecznych. Zaszczepienie daje szansę na bezpieczny wypoczynek a także bezpieczny powrót wszystkich uczniów i nauczycieli do nauki stacjonarnej w szkole.

Aby ułatwić szczepienia młodzieży po zakończeniu wakacji we wrześniu 2021 r. będą one realizowane obok punktów stacjonarnych, także w tymczasowych mobilnych punktach szczepień w tym na terenie szkół.

Drodzy Rodzice,

proszę aby Państwo zadbali o zdrowie Waszych dzieci i skorzystali jak najszybciej z możliwości zaszczepienia dziecka. Uchronią Państwo tym samym dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z chorobą oraz innymi zagrożeniami, które niesie ze sobą pandemia, takimi jak np.: izolacja społeczna czy pogorszenie odporności fizycznej i psychicznej.

Jednocześnie zapraszam Państwa na wideokonferencję organizowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przy współpracy z podmiotem leczniczym, podczas której będą wyjaśnianie kwestie związane ze szczepieniem dzieci, a także będą udzielane odpowiedzi na pytania rodziców. Wideokonferencja w dniu 21 czerwca br. będzie dostępna pod linkiem: https://youtu.be/vUlBldOu_Gw.

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

Dorota Skrzypek

                                                                                           Warszawa, 14.VI. 2021 r.

Rodzice                                                                                                                   

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych                                       

województwa mazowieckiego                                                                               

(za pośrednictwem rad rodziców i dyrektorów szkół)

Szanowni Państwo,

zapowiedziana przez rząd możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid 19 dzieci powyżej 12 roku życia stwarza szansę na całkowite zwalczenie pandemii oraz powrót w ciągu kilku miesięcy do normalnego funkcjonowania życia publicznego, w tym systemu oświaty i działających w jego ramach szkół.

Będąc przekonanym, że warunkiem wykorzystania tej szansy jest jak najliczniejsze zaszczepienie naszych dzieci i młodzieży apeluję, w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i własnym do rodziców i opiekunów prawnych uczniów o włączenie się w proponowane przez władze działania, a przede wszystkim o wyrażanie zgody na szczepienia własnych dzieci i wsparcie ich w samym procesie szczepienia.

Jednocześnie z okazji zbliżającego się końca roku szkolnego życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty zdrowych, spokojnych, słonecznych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji.

Wojciech Starzyński

                                                            Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole