Jadłospis

obowiązujący w stołówce szkolnej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”

Forma żywieniowa: Całodzienne wyżywienie

Stawka żywieniowa: 15, 00 zł.

     
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   

Jadłospis obowiązujący w stołówce szkolnej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”

Forma żywieniowa: Całodzienne wyżywienie

Stawka żywieniowa: 15, 00 zł.