Fitness

Podstawowym założeniem programu jest uświadomienie młodych dziewcząt, że ruch jest niezbędnym elementem rozwoju człowieka. Wszelkie ćwiczenia fizyczne prowadzą do zmęczenia organizmu, ale jednocześnie przynoszą odprężenie psychiczne, co w następstwie powoduje rozluźnienie psychofizyczne.
Program ten ma za zadanie inspirować i motywować dziewczęta do podejmowania działań w zakresie dbania o swoja sprawność fizyczna i psychiczną. W tym celu zapoznane one zostaną z jak największą ilością różnorodnych form aktywności ruchowej związanej z muzyką i nie tylko, co umożliwi im wszechstronny rozwój teraz i w przyszłości.
Fitness to ogólne określenie różnych form rekreacji ruchowej. Są to różnorodne rodzaje zajęć posiadających określone cele i swoiste podstawy metodyczne. Realizowane są najczęściej w formie lekcji grupowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranej muzyki oraz przyborów i przyrządów.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech zajęć fitness jest ich pozasportowy charakter. Uczestnictwo w zajęciach grupowych nie wiąże się w żaden sposób z rywalizacja i walką o wyniki. Jedynym przeciwnikiem ćwiczącego jest jego własna słabość. Poza tym , żeby uczestniczyć w tych zajęciach nie trzeba posiadać praktycznie żadnych umiejętności specjalnych. Kolejna wartością zajęć fitness jest ich wszechstronność. Istnieje tu możliwość dopasowania ćwiczeń ( rodzaj, tempo, intensywność ) do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

Zajęcia fitness odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 18:30-20:00

Opiekun Beata Kowalik