W piękny, słoneczny, czerwcowy dzień, w naszej szkole zapanowała radosna atmosfera zabawy. 6 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży
do aktywności ruchowej, integrowania się społeczności „Jedrusiowej”, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne
siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.  Zaplanowano również dla naszych dzieciaków wiele atrakcji: dmuchany zamek, trampoliny, cukrowa wata, popcorn, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy itp. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach rozrywki. Imprezę można uznać za udane przedsięwzięcie, o czym świadczą liczne pozytywne opinie uczniów.