Dzień: 12 kwietnia 2021

Rekrutacja klas II-VIII

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” informuje, że trwa postępowanie rekrutacyjne do klas II-VIII na rok szkolny 2021/2022 1. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do MOS „Jędruś”Continue reading