Dzień Nauczyciela w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 18 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała Pani dyrektor Marzena Marusińska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej uczniowie klas I-III pod kierunkiem Pani Agnieszki Cacko tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie Samorząd Uczniowski rozdał upominki nauczycielom i pracownikom Ośrodka.