Cmentarz Powązkowski

Dzieciaki z grupy VII,IX,X pod opieką p. Danusi Kusiak i p. Doroty Niedźwieckiej wyruszyli na wycieczkę do Warszawy na Powązki. Cmentarz Powązkowski powstał na terenie obecnej dzielnicy Wola w 1790 r. Zabytkowa nekropolia jest miejscem pochówku wielu znanych i zasłużonych osób, m.in. żołnierzy powstań narodowych, wybitnych pisarzy, poetów, uczonych i artystów. Cmentarz Wojskowy na Powązkach został założony w 1912 r. Spoczywają na nim uczestnicy powstań, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej i walki o granice RP oraz żołnierze polegli podczas II wojny światowej. Jest to wyjątkowe miejsce. Pochowani są tam bohaterowie narodowi, jak również wrogowie. Ten cmentarz stał się miejscem szczerego i wiecznego pokoju między nimi. Po spacerze grupa udała się do kina na film „Czarownica2”.

Informacje o cmentarzu powązkowskim zaczerpnięte z Wikipedii