Informacja dla rodziców

Od 25 maja 2020r. szkoła MOS „Jędruś” wznawia prowadzenie zajęć w klasach I-III. Umożliwi to prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w bezpośrednim kontakcie z Nauczycielem. Dokładamy wszelkich starań, aby odbyło się to z zachowaniem procedur, standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 z uwzględnieniem obowiązujących nas wytycznych.

Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Od 25 maja 2020r. do dnia 07 czerwca 2020r. zapewniamy uczniom klas VIII konsultacje z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.