Boże Ciało 11.06.2020r.

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest świętem ruchomym, dlatego co roku może przypadać w różnych terminach, ale zawsze jest to czwartek. W tym dniu odbywają się uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii.  Boże Ciało  ma charakter dziękczynny i radosny. W ten dzień katolicy wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Uroczystość ta została ustanowiona na skutek objawień św. Julianny z Cornillon

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” informuje że dzień 11 czerwca i 12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.