Turniej „Ping ponga”

Tenis stołowy – gra, w której uczestniczą 2 lub 4 osoby, polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką lub obok siatki na drugą połowę stołu. Piłeczka może uderzyć o stół tylko raz, niedozwolone jest odbijanie piłeczki z powietrza, tak jak to ma miejsce w tenisie. Wikipedia

W czwartek 13 stycznia w godzinach popołudniowych w MOS „Jędruś” odbył się Turniej Tenisa Stołowego „PING PONG” zorganizowany przez wychowawców internatu. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji dobrze przygotowane stoły, przy których zaangażowano czterech sędziów, którzy czuwali oni nad prawidłowym przebiegiem zawodów. W każdej z grup zawodników do końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.