Lekcje online

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” od dnia 25.01.2022r. do dnia 28.01.2022r prowadzone się zdalnie.

Dyrektor

Marzena Marusińska

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia prowadzone są zdalnie od 25 stycznia do 28 stycznia 2022r w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki ;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.