Dzień: 25 marca 2020

UWAGA! Zawieszenie zajęć

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego Nr CLXXXII/83/20 z dnia 25 marca 2020r. odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” odContinue reading