Dzień: 2022-01-25

Lekcje online

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” od dnia 25.01.2022r. do dnia 28.01.2022r prowadzone się zdalnie.Continue reading