Koło muzyczne

Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomaga mu w trudnościach dnia codziennego, rozwija jego wrażliwość i pobudza wyobraźnię. Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, wspólne muzykowanie, przygotowywanie występów artystycznych. Poza tym jest to doskonała forma kulturalnego spędzania czasu wolnego. W „Jędrusiu” zawsze podejmowano różnego typu działania związane z rozwijaniem umiejętności muzycznych dzieci. Reaktywacja koła muzycznego zrodziła się 1 września 2014 roku. Była to odpowiedz na zauważalne zainteresowanie dzieci z „Jędrusia” muzyką. Tak powstał MAX MUZYCZNY ROK – „Najlepszy głos Jędrusia”.

Opiekunowie koła muzycznego w roku szkolnym 2023/2024
Sebastian Rudnicki,  Monika Peszyńska