Koło sportowe

Zajęcia sportowe, pozalekcyjne, mają znaczący wpływ na realizację zadań wynikających z planu szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność. Rozwijanie tych cech umożliwia nie tylko funkcjonowanie w wielu dyscyplinach sportowych, ale również ułatwia człowiekowi wdrożenie tych cech do rożnych dziedzin pracy zawodowej. Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy i w pełni zaspokaja potrzeby ruchu. Ponadto regeneruje siły fizyczne i psychiczne, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Może także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami. W placówce od zawsze dbano o aktywność ruchową dzieci – ich rozwój fizyczny. Pozalekcyjne zajęcia sportowe daj uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Ponadto sprzyjają pogłębianiu zainteresowania sportowe i dają możliwość odniesienia sukcesu we współzawodnictwie z innymi szkołami. Jędrusiowa drużyna piłki nożnej co roku bierze udział w organizowanym w naszej placówce Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora „Jędrusia”.

Spotkania koła sportowego w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w ramach grupy

Osoba opiekująca się kołem sportowym:

Cezary Stefański