Koło sportowe

Zajęcia sportowe, pozalekcyjne, mają znaczący wpływ na realizację zadań wynikających z planu szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność. Rozwijanie tych cech umożliwia nie tylko funkcjonowanie w wielu dyscyplinach sportowych, ale również ułatwia człowiekowi wdrożenie tych cech do rożnych dziedzin pracy zawodowej. Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy i w pełni zaspokaja potrzeby ruchu. Ponadto regeneruje siły fizyczne i psychiczne, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Może także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami.

Spotkania koła sportowego odbywają się w każdą środę i czwartek w godzinach 18:30-20:30

Osoby opiekujące się kołem sportowym:

Sebastian Rudnicki