Koło taneczne

Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki i działalności kulturowej człowieka. Od wieków towarzyszy ludziom w ich życiu. Jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, Za taniec uważa się układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych w czasie i przestrzeni, wykonywanych zwykle przy akompaniamencie muzyki. Celem zabaw i tańców przy muzyce jest zaspokajanie potrzeb ruchowych dziecka oraz rozwijanie szeregu jego predyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczości, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkiej reakcji, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Ćwiczenia taneczne rozwijają również wyobraźnię dziecka, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, mobilizują do działania, kształcą wrażliwość estetyczną. Taniec pozwala na twórcze wypowiadanie się dziecka poprzez ruchy ciała, pozwala na improwizację ruchową, pokazanie osobowości i naturalnych predyspozycji. Obecne koło taneczne rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2013/2014. Dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności na imprezach, które odbywają się w Ośrodku.

Osoby opiekujące się kołem tanecznym w roku szkolnym 2023/2024
Dorota Niedźwiecka

Zajęcia w ramach grupy