Koło taneczne

Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki i działalności kulturowej człowieka. Od wieków towarzyszy ludziom w ich życiu. Jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, Za taniec uważa się układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych w czasie i przestrzeni, wykonywanych zwykle przy akompaniamencie muzyki. Celem zabaw i tańców przy muzyce jest zaspokajanie potrzeb ruchowych dziecka oraz rozwijanie szeregu jego predyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczości, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkiej reakcji, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Ćwiczenia taneczne rozwijają również wyobraźnię dziecka, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, mobilizują do działania, kształcą wrażliwość estetyczną. Taniec pozwala na twórcze wypowiadanie się dziecka poprzez ruchy ciała, pozwala na improwizację ruchową, pokazanie osobowości i naturalnych predyspozycji.

Spotkania koła tanecznego odbywają się w każdy wtorek
w godzinach 19:00 – 20:00
Osoby opiekujące się kołem tanecznym:
Dorota Niedźwiecka